Rozwój systemów rozpoznawania mowy (SLL lub SRM), AI i modeli językowych LLM różnych firm pozwala na automatyczne tworzenie napisów do filmów coraz lepszej jakości. Nadal nie jest to jakość studyjna i prawdopodobnie długo nie będzie, ale przy wyborze dobrego oprogramowania i uwzględnieniu kilku aspektów można sobie znacząco uprościć pracę z transkrypcją.

Uwaga!

W tym artykule wyjaśniamy, ile kosztuje automatyczna transkrypcja, jak przyspieszyć pracę nad napisami i jak osiągnąć lepszą jakość transkrypcji. W osobnym artykule wyjaśniliśmy, jaki generator napisów do filmu obecnie najlepiej radzi sobie z automatycznym tworzeniem napisów, a który oferuje najlepszy stosunek jakości do ceny.

Na co zwrócić uwagę podczas automatycznego tworzenia napisów do filmów?

Choć oprogramowania do transkrypcji radzą sobie coraz lepiej, to podczas automatycznej transkrypcji w dalszym ciągu pojawiają się powtarzalne błędy. Najczęściej dotyczą one:

 • błędów interpunkcyjnych lub pomijania interpunkcji,
 • błędnego interpretowania, gdzie się zaczyna i gdzie kończy zdanie,
 • pomijania niektórych słów lub dokonywanie dosłownej transkrypcji – z błędami, zacięciami (hmmm, yyy itp.)
 • niejednolitego systemu wprowadzania dat i liczb w tekście,
 • błędów podczas generowania mniej popularnych słów lub nazw własnych.

Podczas korzystania z generatora napisów najwięcej pracy zazwyczaj kosztuje poprawianie błędów interpunkcyjnych. Inne problemy można rozwiązać metodami opisanymi poniżej.

Jak szybko usunąć błędy po generowaniu napisów?

Istnieje kilka metod, które pozwalają szybko usunąć powtarzalne błędy powstałe podczas automatycznego tworzenie napisów do filmów. Należą do nich:

 • uczenie oprogramowania Twojego głosu,
 • wgranie do oprogramowania słownika zawierającego specjalistyczne słownictwo,
 • funkcja znajdź i zamień.

Metoda 1.: Uczenie maszynowe

Dzięki temu, że systemy rozpoznawania mowy cały czas są doskonalone, jakość automatycznie tworzonych napisów ciągle wzrasta. Uczenie maszynowe generatorów napisów pozwala ulepszyć proces przewidywania sekwencji słów, rozpoznawania mowy, a także dostosowywać się do różnych akcentów i brać pod uwagę kontekst wypowiedzi. Dzięki temu generowane napisy z czasem stają się dokładniejsze i łatwiejsze do zrozumienia dla odbiorcy. Uczenie maszynowe może też wykrywać i poprawiać błędy, które nie zostały wychwycone podczas pierwszego etapu generowania tekstu i je wyeliminować w ostatecznej wersji napisów.

W praktyce oprogramowania typu open source i płatne oprogramowania do automatycznego tworzenia napisów do filmów cały czas są w ten sposób udoskonalane, ale postęp zależy od ilości użytkowników oprogramowania w danym kraju. Specjalistyczne oprogramowanie do transkrypcji stosowane np. w branży medycznej uczy się rozpoznawać głos pojedynczych osób, dlatego jego skuteczność może być bardzo wysoka. W wypadku użytkowników, który sporadycznie tworzą nowe treści wideo lub nagrań w których często występują osoby trzecie zakup takiego oprogramowania prawdopodobnie będzie nieopłacalny. Z kolei komercyjne oprogramowanie musi pogodzić interesy jak najszerszego grona odbiorców, co oznacza, że nie zawsze będzie odpowiednim rozwiązaniem akurat dla Ciebie.

Metoda 2.: Wgranie słownika

Wgranie słownika pozwala modelom językowym na uwzględnienie specjalistycznych słów i nazw własnych, które mogą pojawić się w nagraniu. Jeśli publikujesz treści o specyficznej i powtarzalnej tematyce to ta metoda okazuje się dość skuteczna.

Wgranie słownika umożliwiają już zarówno darmowe programy, takie jak Subtitle Edit, jak i komercyjne oprogramowanie Happy Scribe.

Metoda 3.: Funkcja znajdź i zmień

Edytory tekstowe, programy do tworzenia napisów do filmów oraz komercyjne oprogramowania do transkrypcji nagrań od dawna posiadają funkcję znajdź i zamień. Pozwala ona masowo poprawiać błędy, które powstają podczas automatycznego tworzenia napisów. Podczas korzystania z funkcji zamień wszystko pamiętaj, że:

 • należy ją stosować tylko wtedy, gdy jesteś pewien, że wszystkie lub większość słów ma zostać poprawiona na nową wersję (np. jeśli zamieniasz słowo „Pan” pisane wielką literą na „pan” pisane małą literą to zmieniają się też słowa występujące na początku zdania);
 • funkcja ta może zamieniać fragmenty słów (np. zamiana słowa „drugi” na „2” może zamienić słowo „drugiego” na „2ego”;
 • z pomocą tej funkcji można usunąć wtrącenia, np. yyy, hmm itp. (wystarczy w polu zamień na zostawić pustą linię lub spację – w zależności od sytuacji).

Funkcja znajdź i zamień jest naszym zdaniem najlepszym sprzymierzeńcem dla większości osób tworzących automatyczne napisy do filmów.

Poprawa błędów po automatycznej transkrypcji w programie Subtitle Edit

Aby skorzystać z funkcji znajdź i zamień możesz otworzyć edytor tekstowy, taki jak Notepad++ lub darmowy program Subtitle Edit przeznaczony do tworzenia napisów i tłumaczeń. Opcję tę uruchamia się z pomocą skrótu klawiszowego CTRL+ALT+M lub z poziomu menu Edycja>Wielokrotne zastępowanie.

Widok opcji wielokrotnego zastępowania w programie Subtitle Edit

Tutaj wpisujemy powtarzające się błędy, które możemy stosować za każdym razem, kiedy wygenerujemy napisy. Warto zwrócić uwagę na opcję uwzględnij wielkość liter. Będzie ona przydatna tam, gdzie zależy nam na poprawie wielkości liter na początku wyrazu lub skrótów pisanych wielką literą.

Różne tryby zastępowania wyrazów w programie Subtitle Edit

Dodaj komentarz